Ласкаво просимо до Видавничого проекту "Число"

Видавничий проект "Число"

Каталог
Andrii Bandura, Oleh Skaskiv,  Entire functions  of several variables  of bounded index
Ціна: 280.00 грн.

In this monograph we investigate properties of entire functions of bounded L-index in direction and of bounded L-index in joint variables.  For scientists, postgraduate students, and all who is interested in complex analysis.

Л.Базилевич,  Дискретна математика у прикладах і задачах
Ціна: 150.00 грн.

Підручник міістить теоретичний і практичний матеріал чотирьох класичних галузей дискретної математики: теорія множин, математична логіка, комбінаторика та теорія графів. Ознаяення і задачі підібрані так, щоб читач послідовно здобував навички оперування новими поняттями. Книга містить також задачі підвищеної складності. Для студентів і викладачів університетів і технічних спеціальностей  вищих навчальних закладів.

M. M. Sheremeta, Geometric Properties  of Analytic Solutions of  Differential Equations
Ціна: 290.00 грн.

The connection between $p$-valent and $l$-index boundedness of analytic functions and  entire functions with univalent derivatives is in the focus if the book.  We also discuss the existence  of  solutions to  linear differential  equations of the second order  with polynomial coefficients of the second degree, which are starlike, convex and close-to-convex  and of bounded $l$-index, etc.   For scientists, postgraduate students, and all who is interested in complex analysis.

О.М.Романів,  Лінійна алгебра, ч.2
Ціна: 80.00 грн.

У підручнику узагальнено досвід викладання курсу лінійної алгебри у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на механіко-математичному факультеті і факультеті прикладної математики та інформатики. Книга містить теоретичний і практичний матеріал таких розіділів: лінійні простори, лінійні оператори, евклідові й унітарні простори, оператори в евклідових й унітарних просторах, лінійні, білінійні та квадратичні форми. Для студентів математичних спеціальностей.

Ю.М. Березанський, Г.Ф. Ус, З.Г. Шефтель, Функціональний аналіз
Ціна: 160.00 грн.

Підручник написано на основі курсів «Функціональний аналіз» і «Теорія міри й інтеграла»,  «Узагальнені функції» в університетах Києва і Чернігова. Ві містить усі основні розділи курсів: теорію міри й інтеграла, теорію нормованих і гільбертових просторів, теорію лінійних операторів, теорію інтегральних рівнянь, елементи теорії узагальнених функцій. Теоретичний матеріал доповнює велика кількість прикладів і вправ    для самостійної роботи. Для студентів університетів, які навчаються за спеціальностями «математика»  і «прикладна математика»  та іншими технічними спеціальностями.  Підручник буде корсиним аспірантам і науковим працівникам.

М.Л. Крайзман,  Деякі методи та прийоми розв'язування задач із математики
Ціна: 80.00 грн.

Автор книги - відомий Львівський педагог - М.Крайзман. Навчально-методичний посібник містить  найважливіші методи розв'язування шкільних і олімпіадних задач з тригонометрії, геометрії та алгебри. Подано розв'язування більше двохсот прикладів і задач на такі теми: тригонометричні рівняння і нерівності;  метод координат, метод векторів і метод запровадження допоміжного кута в геометричних задачах; тригонометричні й алгебраїчні тотожності; запропоновано метод <<прискорювачів>>. Запропоновано сотні вправ і задач для самостійної роботи.   Для вчителів математики,студентів, абітурієнтів та учнів старших класів.

М.Т.Бордуляк, О.Б.Скасків,О.М.Сумик, І.Е.Чижиков, Теореми і задачі теорії ймовірностей
Ціна: 70.00 грн.

Наведено вправи, які супроводжуються викладенням основних теоретичних положень теорії ймовірностей. До вправ подано вказівки  та відповіді. Для студентів математичних та фізичних спеціальностей університетів..

 Б.М.Бокало, В.Л.Бридун, І.Й.Гуран, Н.М.Колос,   Аналітична геометрія у прикладах і задачах
Ціна: 130.00 грн.

Розглянуто методи розв'язування основних типів задач, які пов'язані з векторною алгеброю, прямою на площині, прямою та площиною в просторі, теорією ліній і поверхонь другого порядку, а також лінійних і афіннних перетворень. У кожному розділі подано коротке викладення теоретичного   матеріалу, а також вправи для самостійної роботи.    Для студентів вищих навчальних закладів, вчителів і тих, хто хоче самостійно опанувати методи аналітичної геометрії.

С.І. Підкуйко, М.С. Підкуйко, Застосування інтеграла Рімана
Ціна: 40.00 грн.

Посібник присвячено основним застосуванням інтеграла Рімана – обчисленню площі криволінійної трапеції, довжини кривої,об’єму тіла обертання та площі поверхні обертання. Наведено розв’язки великої кількості цікавих задач, кожен з яких супроводжується малюнком. Для студентів фізико-математичних і технічних  спеціальностей університетів.

С.І. Підкуйко, М.В. Баб'як, Функціональні послідовності та ряди
Ціна: 50.00 грн.

Розглянуто поняття збіжності та рівномірної збіжності функціональних послідовностей і функціональних рядів, властивості граничної функції та суми функціонального ряду, різноманітні питання, пов'язані зі степеневим рядом. Наведено розв'язки великої кількості задач. Для студентів математичних спеціальностей університетів.

Г.П.Лопушанська, О.М.Бугрій, А.О.Лопушанський, Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики.
Ціна: 140.00 грн.

Викладено традиційні теми курсу звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь математичної фізики за скороченою програмою. Наведено основні методи інтегрування звичайних диференціальних рівнянь першого порядку, нелінійних диференціальних рівнянь вищих порядків. Розглянуто  основи теорії лінійних диференціальних рівнянь та їхніх систем, основи теорії стійкості . Для рівнянь математичної фізики еліптичного, параболічного та гіперболічного типів розглянуто основні крайові задачі та подано методи їх розв'язування. Для студентів природничих і технічних спеціальностей  вищих навчальних закладів.

О.Б.Скасків, Теорія ймовірностей
Ціна: 60.00 грн.

Викладено основи теорії ймовірностей і випадкових процесів. Висвітлено такі теми: основні поняття теорії ймовірностей, випадкові величини і функції розподілу, характеристичні функції і центральна гранична теорема, умовні розподіли, випадкові процеси. Лекції супроводжуються вправами. Для студентів математичних спеціальностей університетів.

В.М. Кадець, Курс функціонального аналізу та теорії міри
Ціна: 99.00 грн.

Підручник написано на основі курсів «Функціональний аналіз» і «Теорія міри», який читається автором з 1990 року на відділенні «Математика» механіко-математичного факультету Харківського національного університету, і містить усі основні розділи курсів: теорію міри й інтеграла Лебега, теорію нормованих просторів і елементи теорії операторів. Для студентів механіко-математичного факультету, також буде корисним студентам факультету прикладної математики та інформатики і фізичного факультету.

О.М.Бугрій, Н.П.Процах, Н.В.Бугрій Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі
Ціна: 120.00 грн.

Викладено основні розділи теорії звичайних диференціальних рівнянь. Розглянуто звичайні диференціальні рівняння першого порядку, диференціальні рівняння вищих порядків, норальні системи звичайних диференціальних рівнянь, рівняння із частинними похідними першого порядку, задачу Штурма-Ліувілля для лінійних рівнянь, інтегральні рівняння Вольтерра і Фредгольма, основи теорії стійкості та операційного числення. Вказано основні методи розв'язування диференціальних рівнянь та їхніх систем, а також наведеног моделі явищ, у яких виникають диференціальні рівняння. Для студентів природничих і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

На даний момент книга готується до друку.

Сторож О.Г. Збірник задач з теорії міри і функціонального аналізу
Ціна: 50.00 грн.

 У збірнику наведено 1000 задач з теорії міри та інтеграла Лебега і з фукціонального аналізу, а також потрібні    для розв’язування теоретичні відомості. Зокрема розглянуто основні положення теорії  лінійних неперервних операторів у гільбертових просторах та теорії узагальнених функцій.  Запропоновано серію задач, присвячених дослідженню розв’язності лінійних інтегральних рівнянь.      Для студентів математичних спеціальностей.