Інша навчальна література

Навчальна література

Відображати:
Сортування

Сторож О.Г. Збірник задач з теорії міри і функціонального аналізу
Ціна: 45.00 грн.

 У збірнику наведено 1000 задач з теорії міри та інтеграла Лебега і з фукціонального аналізу, а також потрібні    для розв’язування теоретичні відомості. Зокрема розглянуто основні положення теорії  лінійних неперервних операторів у гільбертових просторах та теорії узагальнених функцій.  Запропоновано серію задач, присвячених дослідженню розв’язності лінійних інтегральних рівнянь.      Для студентів математичних спеціальностей.

О.М.Бугрій, Н.П.Процах, Н.В.Бугрій Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі
Ціна: 99.00 грн.

Викладено основні розділи теорії звичайних диференціальних рівнянь. Розглянуто звичайні диференціальні рівняння першого порядку, диференціальні рівняння вищих порядків, норальні системи звичайних диференціальних рівнянь, рівняння із частинними похідними першого порядку, задачу Штурма-Ліувілля для лінійних рівнянь, інтегральні рівняння Вольтерра і Фредгольма, основи теорії стійкості та операційного числення. Вказано основні методи розв'язування диференціальних рівнянь та їхніх систем, а також наведеног моделі явищ, у яких виникають диференціальні рівняння. Для студентів природничих і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

О.Б.Скасків, Теорія ймовірностей
Ціна: 55.00 грн.

Викладено основи теорії ймовірностей і випадкових процесів. Висвітлено такі теми: основні поняття теорії ймовірностей, випадкові величини і функції розподілу, характеристичні функції і центральна гранична теорема, умовні розподіли, випадкові процеси. Лекції супроводжуються вправами. Для студентів математичних спеціальностей університетів.

Andrii Bandura, Oleh Skaskiv,  Entire functions  of several variables  of bounded index
Ціна: 280.00 грн.

In this monograph we investigate properties of entire functions of bounded L-index in direction and of bounded L-index in joint variables.  For scientists, postgraduate students, and all who is interested in complex analysis.