Інша навчальна література

Навчальна література

Відображати:
Сортування

Сторож О.Г. Збірник задач з теорії міри і функціонального аналізу
Ціна: 50.00 грн.

 У збірнику наведено 1000 задач з теорії міри та інтеграла Лебега і з фукціонального аналізу, а також потрібні    для розв’язування теоретичні відомості. Зокрема розглянуто основні положення теорії  лінійних неперервних операторів у гільбертових просторах та теорії узагальнених функцій.  Запропоновано серію задач, присвячених дослідженню розв’язності лінійних інтегральних рівнянь.      Для студентів математичних спеціальностей.

О.М.Бугрій, Н.П.Процах, Н.В.Бугрій Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі
Ціна: 120.00 грн.

Викладено основні розділи теорії звичайних диференціальних рівнянь. Розглянуто звичайні диференціальні рівняння першого порядку, диференціальні рівняння вищих порядків, норальні системи звичайних диференціальних рівнянь, рівняння із частинними похідними першого порядку, задачу Штурма-Ліувілля для лінійних рівнянь, інтегральні рівняння Вольтерра і Фредгольма, основи теорії стійкості та операційного числення. Вказано основні методи розв'язування диференціальних рівнянь та їхніх систем, а також наведеног моделі явищ, у яких виникають диференціальні рівняння. Для студентів природничих і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

На даний момент книга готується до друку.

О.Б.Скасків, Теорія ймовірностей
Ціна: 60.00 грн.

Викладено основи теорії ймовірностей і випадкових процесів. Висвітлено такі теми: основні поняття теорії ймовірностей, випадкові величини і функції розподілу, характеристичні функції і центральна гранична теорема, умовні розподіли, випадкові процеси. Лекції супроводжуються вправами. Для студентів математичних спеціальностей університетів.

M. M. Sheremeta, Geometric Properties  of Analytic Solutions of  Differential Equations
Ціна: 290.00 грн.

The connection between $p$-valent and $l$-index boundedness of analytic functions and  entire functions with univalent derivatives is in the focus if the book.  We also discuss the existence  of  solutions to  linear differential  equations of the second order  with polynomial coefficients of the second degree, which are starlike, convex and close-to-convex  and of bounded $l$-index, etc.   For scientists, postgraduate students, and all who is interested in complex analysis.

Andrii Bandura, Oleh Skaskiv,  Entire functions  of several variables  of bounded index
Ціна: 280.00 грн.

In this monograph we investigate properties of entire functions of bounded L-index in direction and of bounded L-index in joint variables.  For scientists, postgraduate students, and all who is interested in complex analysis.