Серія "Математичний практикум"

Серія "Математичний практикум"

Відображати:
Сортування

С.І. Підкуйко, М.В. Баб'як, Функціональні послідовності та ряди
Ціна: 50.00 грн.

Розглянуто поняття збіжності та рівномірної збіжності функціональних послідовностей і функціональних рядів, властивості граничної функції та суми функціонального ряду, різноманітні питання, пов'язані зі степеневим рядом. Наведено розв'язки великої кількості задач. Для студентів математичних спеціальностей університетів.

С.І. Підкуйко, М.С. Підкуйко, Застосування інтеграла Рімана
Ціна: 40.00 грн.

Посібник присвячено основним застосуванням інтеграла Рімана – обчисленню площі криволінійної трапеції, довжини кривої,об’єму тіла обертання та площі поверхні обертання. Наведено розв’язки великої кількості цікавих задач, кожен з яких супроводжується малюнком. Для студентів фізико-математичних і технічних  спеціальностей університетів.

 Б.М.Бокало, В.Л.Бридун, І.Й.Гуран, Н.М.Колос,   Аналітична геометрія у прикладах і задачах
Ціна: 120.00 грн.

Розглянуто методи розв'язування основних типів задач, які пов'язані з векторною алгеброю, прямою на площині, прямою та площиною в просторі, теорією ліній і поверхонь другого порядку, а також лінійних і афіннних перетворень. У кожному розділі подано коротке викладення теоретичного   матеріалу, а також вправи для самостійної роботи.    Для студентів вищих навчальних закладів, вчителів і тих, хто хоче самостійно опанувати методи аналітичної геометрії.

М.Т.Бордуляк, О.Б.Скасків,О.М.Сумик, І.Е.Чижиков, Теореми і задачі теорії ймовірностей
Ціна: 70.00 грн.

Наведено вправи, які супроводжуються викладенням основних теоретичних положень теорії ймовірностей. До вправ подано вказівки  та відповіді. Для студентів математичних та фізичних спеціальностей університетів..

Л.Базилевич,  Дискретна математика у прикладах і задачах
Ціна: 140.00 грн.

Підручник міістить теоретичний і практичний матеріал чотирьох класичних галузей дискретної математики: теорія множин, математична логіка, комбінаторика та теорія графів. Ознаяення і задачі підібрані так, щоб читач послідовно здобував навички оперування новими поняттями. Книга містить також задачі підвищеної складності. Для студентів і викладачів університетів і технічних спеціальностей  вищих навчальних закладів.